divendres, de maig 12, 2006

TORRENT EN LA CRUÏLLA ( i II)

Posted by Picasa Sostenibilitat és la gran paraula del nostre temps. Igual dóna quin siga l’impacte negatiu del projecte, construcció, extracció, avocament o distribució en qüestió. Si es col·loca de forma adequada i abundant en qualsevol escrit o discurs tens assegurada l’aparença de bones intencions demandada. Així, s’han apres la lliçó i amb l’ajut inestimable de la Molt Honorable Generalitat Valenciana i els ajuntaments d’arreu del nostre país estan esgotant el territori dia a dia, d’unitat d’obra en unitat d’obra.
L’Ajuntament de Torrent s’ha volgut sumar a aquesta corrent generalitzada de la sostenibilitat del seu model territorial i amb un acte de bona voluntat política ha decidit convocar a la ciutadania per discutir el document de concert previ que assentarà les bases per a la redacció del pròxim Pla General d’Ordenació Urbana. En aquestes discussions és on les ciutadanes i ciutadans de Torrent hem descobert entre d’altres, la irrecuperable i sostenible destrucció que l’Ajuntament preveu per al Safranar, o el que és el mateix, l’horta medieval torrentina.
Existeixen altres interpretacions més encertades d’aquest mot, ja que, per satisfer les necessitats actuals, sense per això hipotecar els recursos disponibles a les generacions futures, és imprescindible mantenir el patrimoni històric i cultural que suposa l’horta del Safranar. Raons de pes recolzen aquesta tesi. Per exemple el fet que a l’anterior Pla General ara vigent, es descriu el Safranar com a sòl d’alt valor agrícola, o que els pobles veïns, Alaquas i Picanya, tenen zones d’horta contigües a aquest protegides, assegurant així la impossible generació d’un continu urbà.
L’Horta Sud, és una comarca densament poblada, on l’entorn natural ha desaparegut i el secular paisatge de cultiu que li dóna nom a la comarca ha estat valorat com el gran rebost d’on anar nodrint-se per fer créixer les ciutats, de fet ja hi ha pobles a la comarca com ara Mislata, Benetússer o Sedaví que ja tenen tot el terme urbanitzat. Si l’Ajuntament de Torrent pretén consolidar el rang de capitalitat de l’Horta Sud deu d’actuar en conseqüència i responsabilitat.
El Safranar és l’engranatge que tanca el sistema de proteccions no urbanitzables proposades al Document de Concert Previ, a mode de perímetre verd que envolta el poble; des de la Serra Perenxisa a l’horta, pels barrancs i el Vedat, símbols identitaris que configuren el nostre municipi. La mancança de zones verdes i d’oci s’evidencia greument al nucli antic; el Safranar, ben a prop, és aquest espai necessari, doncs ja és utilitzat per un nombre creixent d’habitants per fer pasetjos a peu i en bici. És per tant un punt fort i una oportunitat per a Torrent, ser l’únic municipi que encara compta amb una gran diversitat paisatgística: horta, secà, mont públic i barrancs i possibilitats per tant de crear un model territorial equilibrat, on es conjugue la millora dels recursos i el desenvolupament d’àrees amb elements de valor. El Safranar no urbanitzat és un atractiu, pels habitants actuals de Torrent, pels que vindran i pels habitants de tota la comarca.