dijous, de maig 11, 2006

TORRENT EN LA CRUÏLLA (I)

Els de l'associació Casino de Torrent que participaren al RIP ens passen aquest text per sensibilitzar l'opinió pública:

L’Ajuntament de Torrent ha convocat a l’opinió pública torrentina per donar a conèixer els criteris que van a regir el nou PGOU del terme, discutint el document de concert previ. Ens ha fet saber que vol consolidar un model global que acomplesca amb els principis bàsics de la sostenibilitat: qualitat territorial, ambiental, urbana; preservació d’elements de valor; protecció a les zones d’interès natural o paisatgístic, restitució d’agressions, restriccions als nuclis dispersos i reducció dels impactes de les activitats productives..., i que caminem cap a la capitalitat de la comarca.

També ens ha fet saber que vol transformar en sòl urbà més metres quadrats dels que hem utilitzat des del naixement de Torrent fins ara. Ens ha fet saber que un 75% serà sòl industrial i de serveis i la resta residencial. Ens ha fet saber que el sòl industrial podrà transformar gran part del secà i tot el territori entre barrancs, i que per a residencial preveu, entre d’altres, la DESAPARICIÓ DE L’HORTA VELLA DE TORRENT (EL SAFRANAR), situant-nos en una població que superarà en molt els 130.000 habitants.

Tot allò tenint en compte que una part important de les actuacions previstes en el PGOU del 1990 estan encara per executar i es reclamen des de la societat civil torrentina: equipaments educatius, sanitaris, de millora dels barris consolidats, de millora del casc antic, de protecció del patrimoni. Sense oblidar que tenim més de 5.000 habitatges buits, i que al pla actual hi ha el 30% del terreny sense executar.

És clar que el govern local amb aquest document de concert previ està copiant el model d’urbanització descontrolada d’arreu del País, gràcies a una llei urbanística que ens ha fet avergonyir als valencians. I és clar, també, que Torrent aquest creixement no el necessita, el que necessita és millorar les condicions de vida i habitatge del Torrent que tenim, el Torrent consolidat, i dissenyar un document de concert previ que concrete el model de veritat sostenible a Torrent, com ara:

- evitar els continus urbans amb els pobles veïns.
- no reqüalificar l’única zona d’horta històrica a Torrent: El Safranar.
- posar en el mercat els habitatges buits.
- rehabilitar el centre històric.
- dignificar els barris: Marxadella, Xenillet, eixamples...
- convertir en primera residència els nuclis rurals
- protegir la totalitat de paisatges que ens donen identitat: la serra, l’horta, els barrancs, el secà...., així com el patrimoni que alberguen aquests.

Esperem d’un govern local d’esquerres, reconsidere la proposta que ens ha plantejat i dóne exemple que un altre urbanisme és possible, fugint del model decimonònic i acostant-se a models més progressistes que són realitat en altres llocs i que aposten per un vertader desenvolupament sostenible.

Sabem que eixe camí és difícil perquè suposa anar a contracorrent del “todo vale” actual, però nosaltres entenem que val la pena transformar les amenaces i les dificultats en oportunitats per a la població d’avui i per a la de demà, per a Torrent i per a la Comarca.


Torrent, gener de 2006